Kliknětne v liště na "nástroje", po té zvolte "Nastavení účtu": Kliknětne v liště na 'nástroje', po té zvolte 'E-mailové účty':

Kliknětena tlačítko "Přidat":

Vyplňte údaje dle obrázku, login je uveden ve smlouvě. Je možné také využít šifrované odeslání. Pro jeho zprovoznění vyplňte číslo portu 465 a typ "zabezpečení spojení" SSL