Měsíční platby a rychlosti podle druhu připojení

domovní rozvody
optická přípojka, 10GHz vysokorychlostní pojítka 5GHz Cena vč. DPH
Vyhrazené linky
2500   CIR* 2500 2000   CIR* 1000 181,50 Kč
5000   CIR* 5000 kbps 4500   CIR* 2100 kbps 338,80 Kč
9000   CIR* 9000 kbps 8000   CIR* 4000 kbps 556,60 Kč
12000 CIR* 12000 kbps 12000 CIR* 5000 kbps 786,50 Kč
Sdílené linky
8000   kbps agregace 1:3 8000   kbps agregace 1:10 302,50 Kč
16000 kbps agregace 1:3 16000 kbps agregace 1:10 605,00 Kč
25000 kbps agregace 1:3 25000 kbps agregace 1:10 1007,93 Kč

Cena zřízení pro domácnosti v bytových domech

Zřízení přípojky zdarma, resp. zavedení kabelu do bytu a ukončení zásuvkou s konektorem RJ45. Cena zřízení obsahuje vše až po zásuvku v bytě. Součástí není kabeláž po bytě(1m kabelu stojí 9,68 Kč), ani případná bezdrátová síť po bytě (router a nastavení bezdrátové sítě stojí cca 1 331 Kč). Za veškeré práce v bytě bude účtován poplatek 242 Kč za započatou 1/2 hodinu.

samostaná anténa Cena vč. DPH
Vyhrazené linky
1000 CIR* 500 kbps 181,50 Kč
3000 CIR* 1500 kbps 338,80 Kč
5000 CIR* 2500 kbps 701,80 Kč
7000 CIR* 3500 kbps 1197,90 Kč

Cena zřízení pro domácnosti, rodinné domy, nebo jeden účastník v panelovém domě.

Zřízení přípojky zdarma obsahuje: montáž antény na střechu domu a zavedení kabelu do bytu ukončeného konektorem RJ45. Cena zřízení obsahuje 2 hodiny montáže, přijímací hardware (zůstává naším majetkem). Součástí není kabeláž pro více počítačů v bytě(1m kabelu stojí 9,68 Kč), ani případná bezdrátová síť po bytě (router a nastavení bezdrátové sítě stojí cca 1 331 Kč). Za veškeré práce nad čas 2 hodin bude účtován poplatek 242 Kč za započatou 1/2 hodinu.

Cena zřízení pro firemní zákazníky s vyhrazenou linkou.

Výsledná cena připojení je dána součtem ceny za pronájem technologie a ceny za dodávku internetové konektivity. Pronájem technologie je individuální a liší se dle použité technologie. Radioreléové spoje v licenčním a bezlicenčním pásmu, pronájem optických vláken apod.. Kontaktujte nás prosím pro upřesnění nabídky. Cena za 1Mbit dle objemu objednané konektivity. Uplatňuje se systém množstevních slev a délka budoucí spolupráce.

Společná ustanovení:

Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH a platí pro fyzické osoby nepodnikatele. Zřizovací poplatky pro podnikatele musí být s 21% DPH.

*
CIR*
je zkratka anglického termínu Committed Information Rate - garantovaná minimální průchodnost sítě(commitment = [smluvní] závazek). Udává se v bitech za sekundu.

V případě zájmu je možné dodat i nesdílené linky s vyhrazenou rychlostí. Ceny rychlostí sdělíme na vyžádání.

Při platbě na rok dopředu poskytujeme slevy z měsíčních poplatků ve výši 5, 10 a 15%!

Ceník servisů

Doplňkový ceník hardware

ceny jsou pouze orientační a mohou se nepatrně lišit

Další služby